สธ. เตือนพิษจากเครื่องกระป๋องบุบ สนิมจับ เชื้อราอาหารแห้ง ในกระเช้าปีใหม่เก่าเก็บ (กรมอนามัย)           กระทรวงสาธารณสุข เตือนอันตรายจากกระเช้าของขวัญปีใหม่ประเภทเครื่องกระป๋องที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน สภาพไม่สมบูรณ์ และกระเช้าอาหารแห้ง ธัญพืชต่าง ๆ รวมทั้งกระเช้าปีใหม่ที่เก่าเก็บ ควรสังเกตให้มั่นใจก่อนซื้อเพื่อป้องกันเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจส่งผลอันตรายถึงชีวิตได้                         นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนจะมอบกระเช้าเพื่อเป็นของขวัญให้แก่กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งกระเช้าอาหารกระป๋องและอาหารแห้งจะได้รับความนิยม เพราะสามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานานมีความหลากหลายและเหมาะกับทุกเพศทุกกลุ่ม แต่หากซื้อกระเช้าของขวัญที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน หรือเป็นกระเช้าเก่าที่เก็บไว้เป็นระยะเวลานาน อาจเสี่ยงได้รับอันตรายจากเชื้อโรคต่าง ๆ และส่งผลเสียต่อสุขภาพอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต          ดังนั้น ก่อนเลือกซื้อกระเช้าประเภทเครื่องกระป๋องทุกครั้งต้องสังเกตเครื่องหมาย อย. และอ่านฉลากข้างกระป๋องที่มีชื่อ สถานที่ผลิต วัน เดือน ปีที่ผลิตและหมดอายุ ชื่อปริมาณวัตถุเจือปนในอาหาร น้ำหนักสุทธิ และลักษณะกระป๋องต้องไม่บวม ไม่บุบ ไม่เป็นสนิม รวมถึงตะเข็บกระป๋องต้องไม่มีรอยแตกรั่ว สำหรับกระเช้าที่บรรจุอาหารแห้งและธัญพืช ต้องสังเกตว่ามีเชื้อราปนเปื้อนหรือไม่ ซึ่งสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เพราะเชื้อราจะมีลักษณะเป็นคราบสีเขียว เหลือง ดำ หรือขาว ถ้าดมดูจะมีกลิ่นเหม็นอับ               
 
          ด้าน นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เครื่องกระป๋องที่นำมาจัดกระเช้าปีใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นนม น้ำผลไม้ ผลไม้กระป๋อง เครื่องดื่มต่าง ๆ หากกระป๋องไม่สมบูรณ์ บุบ เป็นสนิม หรือมีรอยแตกรั่วจะทำให้อาหารปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และเจริญเติบโตส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน สี กลิ่น รสและคุณค่าของอาหาร           โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียชนิดโบทูลินั่ม จะสร้างสารพิษโบทูลินั่มที่ส่งผลต่อระบบประสาทอย่างรุนแรง หากรับประทานเข้าสู่ร่างกายจะเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน อาการอัมพาตของกล้ามเนื้อต่าง ๆ สายตาพร่ามองเห็นเป็นภาพซ้อนซึม ง่วง กลืนอาหารไม่สะดวก ลิ้นและคออักเสบ เพราะไม่สามารถกลืนน้ำลายได้ กล้ามเนื้อต้นคออ่อนแรงจนยกหัวไหล่ไม่ขึ้น จะแสดงอาการให้เห็นภายใน 2-4 ชั่วโมง แต่สำหรับบางรายอาจใช้เวลานานถึง 12-36 ชั่วโมง หากไม่ได้รับการรักษาโดยทันทีอาจเสียชีวิตด้วยระบบหายใจล้มเหลว ดังนั้น หากพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน                       "สำหรับกระเช้าของขวัญประเภทอาหารแห้ง และธัญพืชต่าง ๆ ให้สังเกตที่สินค้า หากมีการจัดเตรียมและเก็บไว้นาน หรือเก็บในสภาพที่มีความชื้นเกินไปหรือร้อนเกินไป คุณภาพของอาหารก็อาจจะเสื่อมลงได้ จะสูญเสียคุณค่าทางอาหาร และก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคทั้งจากเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราที่เรียกว่า สารอะฟลาท็อกซิน ซึ่งเป็นสารที่อาจทำให้เกิดโรคมะเร็งตับอีกด้วย"          "การป้องกันที่ดีคือต้องเลือกอย่างพิถีพิถัน ธัญพืชพวกถั่วเมล็ดแห้งที่ใหม่และเก็บไว้ในภาชนะที่แห้งพอ โดยก่อนที่จะนำมาปรุงประกอบอาหารควรล้างให้สะอาด เพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในถั่วเมล็ด ธัญพืชต่าง ๆ และควรปรุงสุกทุกครั้งก่อนนำมาบริโภค" อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

   เคล็ดลับสุขภาพ สุขภาพใกล้ตัว โรคและการป้องกัน คลิกเลย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
Iphone Game Apps Youtube Iphone Game Apps 2012 Iphone Game Apps 2011 Iphone Game Apps 2010 Create Iphone Apps Tools Make An Iphone App How To Make Iphone App To Ipad Make Iphone App Tools Make Iphone App To Universal Make Iphone App To Sell Make Iphone Apps To Android Iphone App How To Create Binary Create Iphone App Without A Mac Create Iphone App Using Eclipse Create Iphone App Flash Cs5 Create Iphone App Howto Make Iphone App Html5 Make Iphone App Html Make Iphone Apps Hd On Ipad Create Native Iphone App Html5 Create Iphone App Using Javascript Create Iphone App With Jquery How To Create An Iphone App Without Knowing Code Create Iphone App To Launch Website Create Iphone App Make Money Iphone App How To Make Money Create Iphone App Without Nib Create Iphone App Using .net Create Iphone App With Quark Make Iphone App Quit

Comment

Comment:

Tweet